LEDENPORTAAL
Disclaimer Ledenportaal
Laatst bijgewerkt: 22-12-2023

1. Toegang tot het Ledenportaal
Het gebruik van het Gilze-Rijen Aviation Society Ledenportaal is voorbehouden aan geregistreerde leden van de Gilze-Rijen Aviation Society. Door in te loggen op het ledenportaal stemt u in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer.

2. Vertrouwelijkheid van Inloggegevens             
Leden zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van hun inloggegevens . Het delen van inloggegevens met derden is ten strengste verboden. De Gilze-Rijen Aviation Society is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van ongeoorloofd                 
gebruik van inloggegevens.
 
3.Informatie op het Ledenportaal
De informatie die beschikbaar is op het ledenportaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Gilze-Rijen Aviation Society garandeert niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
Leden worden aangemoedigd om eventuele onnauwkeurigheden of onvolledigheden te melden.

4. Aansprakelijkheid
De Gilze-Rijen Aviation Society aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het ledenportaal, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving of onderbreking van                              
bedrijfsactiviteiten.

5. Technische Onderbrekingen 
De Gilze-Rijen Aviation Society streeft ernaar om het ledenportaal continu beschikbaar te houden. Desondanks kunnen technische storingen of onderbrekingen optreden. De Gilze-Rijen Aviation Society is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van tijdelijke niet  
beschikbaarheid van het ledenportaal.

6. Wijzigingen   
De Gilze-Rijen Aviation Society behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor het gebruik van het ledenportaal en de beschikbare informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Instemming
Door gebruik te maken van het Gilze-Rijen Aviation Ledenportaal stemt u in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Gilze-Rijen Aviation Society via bestuur@gras-spotters.nl
 
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?